🏀ΕΓΓΡΑΦΗ €45,00

🏀ΔΙΔΑΚΤΡΑ €40,00 / ΜΗΝΑ

SEE YOU 🔜

💥Το πακέτο εγγραφής συμπεριλαμβάνει ρουχισμό ακαδημίας, ασφαλιστική κάλυψη, οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας “season ticket” και διάφορες προσφορές από χορηγούς και συνεργάτες.

SEE YOU 🔜