ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2021-2022

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 01/09/2021

ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΣ 99-055810 (Δ/ΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)